สมาคมแข่งขันนิวยอร์กกำลังเป็นหัวหน้าการเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของพื้นผิวต่างๆสำหรับการแข่งขันม้า