สัมพันธ์แข่งนิวยอร์กกำลังเป็นหัวหน้าการเรียนรู้เกี่ยวกับผลพวงของพื้นผิวต่างๆสำหรับการแข่งม้า