การศึกษาเปิดเผยให้เห็นถึงอันตรายของการรับรองการพนันที่มีอิทธิพล